SERVIS

Na teritoriji za koju je ovlašćeno od odgovarajućih proizvođača, preduzeće FIN IMPORT d.o.o. pruža servisne usluge krajnjem Kupcu, u toku i van garantnog roka, za svu opremu koju uveze i isporuči direktno ili posredstvom prodajne mreže.

Servis

Opremu sevisiramo u prostorijama FIN IMPORT-a, Dobropoljska 33, Beograd, ali na zahtev Kupca opremu možemo servisirati i na terenu, tj. kod Kupca.

Popravke obavljaju obučeni i ovlašćeni serviseri, saglasno uputstvu proizvođača date opreme, ugrađujući iskljčivo originalne rezervne delove.

Osim popravki, servis obavlja i periodično održavanje opreme (za opremu od proizvođača za koje je ovlašćeni distributer i serviser).

Servis obavlja i ugradnju opreme (na primer automat/CNC/robot), kao i obuku Kupca za korišćenje iste. To se odnosi ne samo na slučaj da je preduzeće FIN IMPORT isporučilo kompletnu opremu, već i u slučaju isporuke samo izvora napajanja, na primer kada uređaj za rezanje plazmom (1 gas, klasičan luk / 2 gasa, klasičan luk / 2 gasa, visoko-fokusirani luk) isporučimo za postojeću CNC mašinu, ili kada uređaj za zavarivanje isporučimo za robot/automat i slično.